Soi cầu XSMB ngày 19/9/2018

Soi cầu XSMB ngày 19/9/2018

Mức : (65) số
00, 01, 02, 06, 04, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 38, 39, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 97, 99

Mức : (38) số
00, 01, 02, 08, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 33, 35, 36, 38, 39, 47, 48, 51, 53, 55, 56, 57, 66, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 88

Mức : (19) số
02, 11, 17, 20, 33, 35, 38, 53, 55, 56, 57, 66, 71, 72, 74, 75, 77, 83, 88

Mức : (9) số
11, 17, 33, 66, 71, 72, 77, 83, 88

Song thủ lô : 161

Càng 3d (0, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9)
Kết càng (3, 4, 5, 9)

Càng 4d (0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8)
Kết càng (0, 4, 5 ,9)

Đăng bởi |2019-02-19T21:41:12+00:00Tháng Chín 19th, 2018|Categories: Soi cầu, Soi cầu xổ số miền Bắc | Soi cầu XSMB|0 Comments

Giới thiệu về trang: Bet Thiên Hạ